Aktuality

Informace

Od 5.9.2017 do odvolání nepřijímám nové klienty do soukromé praxe.
Omezený kontakt je možný výhradně přes spolek Adam, autistické děti a my, z.s. Havířov cestou emailové komunikace.


Rozhovor

Terapeut Přemysl Mikoláš: Žiju s rodinami autistický film každý den

Konference
15.února 2017, 10:00 – 16:30 hodin

Speciálněpedagogické intervence v současnosti
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity Katedra speciální pedagogiky

Uniwersytet Ślaski Katowice Wydzial Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

si Vás dovolují pozvat na VIII. odbornou vědeckou konferenci s mezinárodní účastí

Speciálněpedagogické intervence v současnosti dne 15. února 2017
10.00 – 16.30 hodin
v prostorách Ostravské univerzity–Pedagogické fakulty, Mlýnská 5, Ostrava 1 (budova G, v učebnách G 201, G 202)

Program