Služby


Komu jsou služby určeny:
• Rodinám žijících s poruchou autistického spektra a Aspergerovým syndromem
• Rodinám žijících s poruchou aktivity a pozornosti (syndrom ADHD)
• Rodinám, kde hrozí dítěti institucionální péče (ústavní výchova) pro poruchy chování
• Pro manželské páry, kde jeden z partnerů má Aspergerův syndrom nebo poruchu aktivity pozornosti (syndrom ADHD)
• Dětem a dospívajícím s Aspergerovým syndrome a poruchou autistického spektra, poruchou aktivity a pozornosti (syndrom ADHD)

Neprovádím tyto služby:
• Konzultace přes SKYPE
• Konzultace cestou emailem
• Konzultace cestou FB
• Konzultace chatem
• Konzultace telefonicky
• Konzultace písemnou formou

Na doporučení pedopsychiatra, psychiatra, klinického psychologa, neurologa, pediatra provádím:
• Individuální konzultace a psychoterapii
• Párové konzultace a psychoterapii
• Rodinné konzultace a psychoterapii
• Skupinovou práci a psychoterapii

Z těchto činností na vyžádání doporučujících odborných lékařů nebo klinického psychologa nebo zákonného zástupce zpracovávám:
• Zprávu z konzultace psychologa
• Zprávu z psychoterapie
• Zprávu z pozorování psychologem
• *) žádné další zprávy či potvrzení nevystavuji

Ceník služeb od 1. dubna 2017:
• Individuální konzultace a psychoterapie   500,- Kč 50 minut
• Individuální konzultace a psychoterapie   700,- Kč 80 minut
• Párová konzultace a psychoterapie   600,- Kč 50 minut
• Párová konzultace a psychoterapie   800,- Kč 80 minut
• Vedení konzultace ve skupině 1500,- Kč 90 minut
• Zpracování zprávy   200,- Kč 60 minut
• Přednášková činnost 3000,- Kč 90 minut
(včetně přípravy; bez dopravy, stravy, ubytování)
o Přednášková činnost – oblast poruch autistického spektra a Aspergerova syndromu
o Přednášková činnost – oblast poruch aktivity a pozornosti (syndrom ADHD)
o Přednášková Činnost – oblast deprivace, „poruchy chování“ a institucionální péče

• Cena služeb pro členy spolku ADAM – autistické děti a my, z.s. je řešena samostatnou smlouvu.
• Účast na pobytových akcí je řešena mimo ceník ze dne 1.4.2017.